Ehdotus Herttoniemen teollisuusalieen ideakilpailuun.

© 2010 Joakim BreitenstenTomi Itäniemi, Kuisma Rasilainen, Mikki RistolaKatja Virta

 

"BALLS"

 

LÄHTÖKOHDAT

Herttoniemen teollisuusalue tarjoaa erinomaiset toimintaedellytykset teolliselle tuotannolle sekä logistiikalle. Alueen ehdottomia vahvuuksia ovat hyvä saavutettavuus, runsas pysäköintipaikkojen määrä, työvoiman saatavuus ja toimitilojen hintataso. Alueen elinkeinojakauma painottuukin vahvasti tuotantoon, logistiikkaan ja autokauppaan. 

 

TAVOITTEET

Tulevaisuudessa ei ole syytä heikentää näiden alojen toimintamahdollisuuksia, mutta aluetta voisi elävöittää ja elinkeinojakaumaa tasapainottaa houkuttelemalla alueelle uudenlaisia, vahvojen kasvualojen yrityksiä, jotka puolestaan panoksellaan nostavat koko alueen profiilia. Tällaisia aloja ovat tällä hetkellä luovat alat ja tietointensiiviset liike-elämän palvelut. 

Panostamalla innovaatiotoimintaan alueesta voidaan luoda dynaaminen ihmisten ja asioiden kohtaamispaikka, joka pystyy tarjoamaan paitsi hyvät edellytykset teollisuuden yrityksille myös viihtyisän ja virikkeellisen toimintaympäristön sekä kokemuksia ja elämyksiä tavalliselle kaupunkilaiselle. 

Suunnitelman tavoitteena on teollisuusalueen nykyiset toimintaedellytykset säilyttäen lisätä alueen monimuotoisuutta ja mielenkiintoa. Alue pyritään sekä fyysisesti että virtuaalisesti integroimaan paremmin ympäristöönsä. Tavoitteena on muodostaa helposti lähestyttävä selkeä kokonaisuus, joka saa ihmiset viihtymään, lisää alueen kävijämäärää ja hyödyttää täten myös alueen yrityksiä. 

 


TOIMENPITEET

 

FYYSINEN YMPÄRISTÖ

Liikenteen solmukohtiin ja toiminnallisiin keskuksiin sijoitettavat kauas näkyvät huomioelementit ja alueelle suunniteltu kuosi muodostavat jatkuvan visuaalisen kokonaisuuden, joka sekä selkeyttää alueen liikenneverkkoa ja helpottaa suunnistamista, että herättää mielenkiintoa ja houkuttelee ihmisiä alueelle.

 

TOIMINNALLINEN YMPÄRISTÖ

Nykyisellään tehottomasti rakennettu teollisuusalue tulee varmasti tulevaisuudessa vähitellen tiivistymään. Kuitenkin jo hyvin lyhyellä aikavälillä, käyttämätöntä tilaa hyödyntäen, voidaan alueelle järjestää mahdollisuuksia uusille työtiloille sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoille. Nämä uudet toiminnot toimivat lähtölaukauksena ja suunnannäyttäjänä, joka ohjaa tulevaisuuden toimintatarpeiden ja uudisrakentamisen kehitystä.

 

VIRTUAALINEN YMPÄRISTÖ

Alueelle suunniteltu virtuaalinen käyttöliittymä yhdistää eri toiminnot ja toimijat toisiinsa. Se yhdistää tuottajat ja palveluntarjoajat kuluttajiin, tilojen ja maan omistajat käyttäjiin ja tapahtuman järjestäjät tavallisiin kaupunkilaisiin. Eri kohderyhmät tavoittavat toisensa fyysisestä välimatkasta riippumatta. Käyttöliittymä vauhdittaa alueen kasvua ja ohjaa sitä oikeaan suuntaan.

 

TULEVAISUUS

Tehokkaiden fyysisten ja virtuaalisten yhteyksien ansiosta alueesta kehittyy rikas ja monimuotoinen kokonaisuus, joka elävöittää myös lähiympäristöä ja nostaa koko Herttoniemen alueen profiilia.

Ehdotus on visio tulevaisuudesta, eikä ole riippuvainen yksittäisten ideoiden toteutumisesta. Olennaista on fyysisen ja virtuaalisen ympäristön vuorovaikutus ja sen aikaansaama alueen kokonaisvaltainen kehitys.